среда, 03. фебруар 2021.

TU BIŠVAT - POČETAK BUĐENJA ŽIVOTA

 

Link - Tu BiShvat—The Beginning Of Awakening To Life

Tu BiŠvat - početak buđenja života

Tu BiŠvat (15. Ševat) je praznik koji se naziva „Nova godina drveća“. Na ovaj dan drveće počinje da se budi u susret “novom letu” - u susret prazniku Nova godina (drveća).

Napisano je da je čovek poput drveta u polju. Otuda, Tu BiŠvat predstavlja početak cvetanja čoveka, njegovog duhovnog razvoja.

U godini postoje četiri godišnja slavlja koja korespondiraju sa četiri nivoa: nepokretan, vegetativan, životinjski i ljudski. Nova godina drveća odnosi se na vegetativni nivo, koji nije nepokretan, već raste i razvija se, te se zbog toga odnosi na čoveka.

Na ovaj dan osoba treba da razume da ona sama određuje svoj put, proces razvoja i cilj. Nema prinude od Gore, jer ovde, na ovom mestu u povezanosti između nas, mi smo ti koji određuju i izvršavaju sopstveni razvoj. Zbog toga, moramo da proverimo da li su naš cilj i svaki naš korak ispravni. Ako je sve ovo usmereno ka povezivanju, onda ćemo sigurno uspeti.

Nova godina je uvek vreme suda, to jeste mi treba da sudimo sebe i svet da bismo odredili direktan put ka izabranom cilju. U stvari, trebalo bi da sudimo sebe svakog dana, a naročito danas, na dan Nove godine drveća. Naposletku, ovo više nije nepokretno, već vegetativno stanje, odnosno živo stanje koje hoće nešto da postigne. Zbog toga ćemo danas ponovo da pokušamo  da razmislimo o tome na koji način da sve više i više napredujemo ka cilju.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

Нема коментара:

Постави коментар