среда, 8. јул 2020.

U OKEANU BESKONAČNE SVETLOSTIU okeanu beskonačne svetlosti

U članku "Suština duhovnog postignuća" (Šamati broj 3) Baal HaSulam piše: „U odnosu na duhovno postignuće, stvarnost je generalno podeljena u tri razabiranja: 1. Atzmuto [Njegovo Ja (suština Stvoritelja)], 2. Ein Sof [beskonačnost] , 3. Duše, ...koje primaju dobro koje On želi da čini“.

Duše su želja za uživanjem, koja prima svetlost Stvoritelja, ispunjenje koje dolazi od Njega.

Ime Ein Sof dolazi da izrazi povezanost Stvoritelja s dušama, što znači da Stvoritelj želi da nam dâ zadovoljstvo, da Njega osetitimo kao beskonačni izvor. Mi ne postižemo ništa osim ove povezanosti, pa ne možemo razgovarati ni o čemu drugom. Sve je u toj povezanosti s Ein Sof gde sve počinje.

Kada počinjemo da otkrivamo Stvoritelja, Viši svet, otkrivamo beskonačnost. Kao da je oko nas beskonačni okean iz kojeg možete uzeti sve što želite, i sve zavisi jedino od vaše želje. Slično tome, kada počinjemo da otkrivamo svetlost Stvoritelja, osećamo se kao da plivamo u Njemu budući da nas On okružuje.

Razumemo da smo u okeanu svetlosti Stvoritelja i Njegov stav prema nama je apsolutno dobro, večan, beskonačan i savršen. Ali kako odavde možemo išta da primimo?

Zamislite da ste poput novorođenčeta i da se vaši roditelji odnose prema vama s beskonačnom ljubavlju i dobronamernošću. Šta je sledeće? Ne znate šta da tražite, šta da zahtevate, šta da uradite i kako da se odnosite prema njima jer se suočavate s apsolutnom ljubavlju.

Takvo stanje, koje iskusimo kada počnemo da otkrivamo Stvoritelja, naizgled zaustavlja osobu, jer šta čovek može da radi ako naiđe na takav stav?

Tako, počinjemo da uviđamo da se naša uzajamna saradnja sa Stvoriteljem može graditi u određenim granicama kada pokušavamo da stvorimo neku vrstu barijere između nas i Stvoritelja tako da možemo da osetimo da smo u nekoj vrsti okvira. Inače, kao da plivamo u okeanu a ne možemo ništa da skrutinizujemo, ne možemo ništa da osetimo.

Kao stvorena bića možemo da postojimo jedino ako postoje specifični, tačni okviri koji nam omogućavaju da osetimo sebe u odnosu na određene kvalitete i uticaje. Ali, ako ne postoji okvir, ovu situaciju ne možemo da opišemo ili osetimo, i ni na koji način ne možemo da je integrišemo u svoje atribute.

Moramo da se smestimo u neki okvir, uključimo Stvoritelja u taj okvir, i tada ćemo moći da govorimo o svom stavu ili o našoj povezanosti s Njim.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.