среда, 29. јул 2020.

KO NARUŠAVA INTEGRALNU VEZU U PRIRODIKo narušava integralnu vezu u prirodi? 

Baal HaSulam, „Sloboda“: Vredi da izdvojimo neko vreme da bi se razumela važna stvar, a to je na koji način mi u svetu postojimo kao bića sa „sopstvom“, gde svako od nas gleda na sebe kao jedinstven entitet, koji se ponaša po sopstvenom nahođenju, nezavisno od spoljašnjih, stranihi nepoznatih sila i u čemu nam se otkriva ovo biće - sopstvo. 

Moramo da uložimo velike napore i da potrošimo mnogo vremena da bismo shvatili gde živimo, šta utiče na nas i šta možemo da radimo sa sobom. Prvo, moramo da se pozabavimo i ovim problemom, a potom da ga rešimo. 

Tačno je da između svih elemenata realnosti pred nama, postoji opšta povezanost  i da se sve, krećući se ka napred, pridržava zakona uzročnosti, na način uzroka i posledica. I, kako je za celinu, tako je i za svaki poseban deo, što znači da se baš svako stvorenje u svetu kroz sve nivoe - nepokretni, vegetativni, životinjski, govorni - pridržava zakona uzročnosti na način uzroka i posledice.

Nalazimo se u sistemu koji se razvija po zakonu uzroka i posledice, jasnom i tačnom zakonu, baš kao i svi prirodni zakoni. Moramo da ih naučimo i posmatramo, i pokušamo da vidimo kako da ih primenimo u praksi da bismo ličili na njih.

Učeći i istražujući zakone prirode, počinjemo da razumemo da smo od njih potpuno suprotni. Otkrivanjem zakona prirode, vidimo da postoji apsolutna međuzavisnost svih različitih komponenti u sistemu. Nivoi nepokretne, vegetativne i životinjske prirode apsolutno su povezani jedno sa drugim. Iako nam se može činiti da između njih vlada borba i međusobno uništenje, zapravo između njih postoji harmonična međuzavisnost.

O tome bi trebalo da razgovaramo, razgovaramo i razumemo, i to je takva situacija. Postoji tačno jasna integralna veza između svih delova prirode. Samo čovek svojim egoizmom prevazilazi taj okvir.

Razlog zbog čega smo mi, ljudi, jedini izuzetak od integralne prirode, jeste naš ego. To je razlog što radimo sve što želimo. Želimo sami da upravljamo svojim životima. Na koji način treba da umanjimo svoje „ja“ tako da i na našem ljudskom nivou postojimo apsolutno integralno kao i sva priroda? Ovo je pitanje koje treba da postavimo i pažljivo ispitamo.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.